Klassieke Homeopathie �IP � HP � CEASE- therapie � �Voedingsadvies
       

       Voorbeeld van BEHANDELOVEREENKOMST.          

 

          Tussen Klassiek Homeopaat-therapeut Catinka Rabbers- Dekker, Wilgenlaan 14 te Aalsmeer  en ondergenoemd minder  jarig kind.            

 

           Door in ontvangstnemen van de ondergetekende behandelovereenkomst ga ik,
Catinka Rabbers- Dekker, akkoord met het in behandeling nemen van het hieronder genoemde minder jarige kind.

 

           Naam minderjarig kind                                                          jongen/meisje

           Adres

           Geboorte datum

 

            Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden, kennis te hebben genomen van de uitleg van de behandeling en in te stemmen met de behandeling zelf.

 

            Tevens verklaard ondergetekende ouder/voogd dat beide gezag hebbende ouders en/of voogd instemmen met de behandeling van bovengenoemd minder jarige kind.

 

 

             Naam ouder/ voogd                                                               man/vrouw

             Adres

             Geboorte datum

 

            Datum                                                                    Datum

             Plaats                                                                   Plaats

             Handtekening ouder/verzorger                          Handtekening minderjarig kind, 12 jaar of ouder

 

 

 

 

 

 

 

 

Search