Klassieke Homeopathie �IP � HP � CEASE- therapie � �Voedingsadvies

Tarieven BTW vrijgesteld:
Ik heb een AGB- code, heb mijn Medische Basiskenis en ben lid van de NVKH,  hierdoor worden de consulten (gedeeltelijk) vergoed indien u daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten.
Er zijn een paar ziektekostenverzekeringen die alleen uitkeren aan homeopathisch-artsen, ik ben geen arts.

Eerste consult, duurt ongeveer 2- 2,5 uur:                       180,00 Euro.
Tweede en Vervolg consult, duurt ongeveer 1- 1,5 uur:        90,00 Euro.
Telefonisch consult:                                                      30,00 Euro.


Ik heb geen PIN- automaat, de consulten dienen contant betaald te worden.  
Het is natuurlijk ook mogelijk het consult in de praktijk te voldoen met uw eigen telebankieren app op uw mobile telefoon. 

Soms is het wenselijk een consult over twee dagen te verdelen.

Het verzetten of afzeggen van een afspraak is mogelijk tot 24 uur van te voren.
Niet tijdig verzette of afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Vergoedingen:
De meeste zorgverzekeringen bieden u de keuze om via de aanvullende verzekering de consulten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. De hoogte van de vergoeding wisselt sterk per verzekering,
dit kan dus van belang zijn bij de keuze van uw ziektekostenverzekering.
De meeste verzekringen vergoeden een maximum bedrag per dag. 

Aangezien de vergoeding uit de aanvullendeverzekering komt, valt het niet onder het verplichte jaarlijkse eigenrisico.

De ziektekosten verzekeringen vragen om een AGB- code en het behaald hebben van een erkende Medische Basiskennis opleiding, om tot vergoeding over te kunnen gaan.
Een aantal verzekeraars vraagt daarnaast ook om het lidmaatschap van een door hun erkende beroepsvereniging, een registratie in “Vergelijk en Kies” en lidmaatschap van een koepelorganisatie, ik ben lid van de koepel RBCZ. Aan al deze voorwaarden voldoe ik.
Enkele aanvullende verzekeringen vergoeden alleen arts- homeopathen, ik ben geen arts.

De teksten op mijn site zijn met zorg samengesteld, dit neemt echter niet weg dat ze niet voor iedereen de juiste informatie zullen bevatten, verder zijn de teksten zuiver informatief bedoeld en niet als richtlijn voor een eigen behandeling.
Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige geleden schade als gevolg van de informatie op mijn site.  
Search